een groeiend segment...

Dit groeiende segment vult het gat tussen intramurale zorg en thuiszorg; hospices, zorghotels,
zorgboerderijen, vakantiewoningen met een zorgaanpassing, Zelfstandige Behandel
Centra, privéklinkieken en huisartsenhospitaals. Kenmerkend voor deze zorgaanbieders is
de hoge kwaliteit dienstverlening en het centraal stellen van de persoon. De sociale toegevoegde
waarde van het SoCare2.0 bed - zelfstandigheid in opstaan, de zitpositie, de huiselijke
vormgeving - sluit aan op dit kwaliteitsstreven. Daarnaast biedt het SoCare2.0 bed ook in dit
segment toegevoegde waarde door de kostenbesparing, kwaliteitsvergroting en de ruimtebesparing
die het realiseert.
World of Dreams is met CareBed het strategische partnership aangegaan daar zij de toegevoegde waarde van het SoCare2.0 zorgbed in haar concept vindt passen. Daarom zullen er een aantal SoCare2.0 bedden in de verschillende locaties geplaatst gaan worden. World of Dreams is opgestart vanuit een vitality concept, waarbij bezoekers van deze wondere wereld zo goed mogelijk gefaciliteerd kunnen worden. Ze voelen hier niet dat ze hulp nodig hebben, maar worden juist optimaal ondersteund. 

world of dreams
"Kenmerkend voor deze zorgaanbieders is de hoge kwaliteit dienstverlening en het centraal stellen van de persoon."

zorgeloos genieten

De commerciele markt is enorm versnipperd. Er zijn veel verschillende initiatieven waarbij er (door de dubbele vergrijzing) ook meer en meer wordt ingespeeld op oudere bezoekers. Leisure concepten gaan om het hebben van plezier, dit kan enkel wanneer de oudere ook het gevoel van zorg even helemaal kan vergeten... Het SoCare 2.0 bed helpt hierbij.
98aangepaste vakantie-woningen
123hospices
300zelfstandige behandelcentra
198zorg-boerderijen
97privéklinieken
48zorghotels
1142vakantie-parken