de zorg in Nederland

Met intramurale zorg bedoelen we verpleeghuizen, verzorgingshuizen, ziekenhuizen en revalidatiecentra. De toegevoegde waarde van het SoCare2.0 bed in dit segment zit met name in kostenbesparing, kwaliteitsvergroting, en het effectiever en efficiënter omgaan met beschikbare ruimte als het gaat om de zorginstelling. Voor patienten ligt de toegevoegde waarde meer in een stukje zelfredzaamheid en waardigheid.
98aangepaste vakantie-woningen
91ziekenhuizen
22revalidatiecentra
198zorg-boerderijen
91ziekenhuizen
22revalidatiecentra
1142vakantie-parken
In het verzorgingshuis waar ik werk hebben we zo'n 200 clienten. Dagelijks helpen we deze mensen in en uit hun bed. Bij sommige clienten gaat dat makkelijker dan bij anderen, maar over het algemeen zijn we hier dagelijks het meeste tijd mee kwijt. Daarnaast voelt het voor mensen al gauw alsof ze hulpeloos zijn en dat is helemaal niet nodig! Veel van onze clienten zouden geholpen zijn als ze iets meer zelf zouden kunnen... Het SoCare 2.0 bed zou voor hen een uitkomst bieden.

m. kerkhof / vijverdal zorggroep
"Kenmerkend voor deze zorgaanbieders is de hoge kwaliteit dienstverlening en het centraal stellen van de persoon."
Steeds meer merken we dat onze ziekenhuizen slimmer worden. We krijgen meer data, techniek en schermen om patienten te monitoren. Echter blijft de connectie met het belangrijkste product, het ziekenhuisbed, achter. Het SoCare 2.0 bed koppelt slimme technologische innovaties alsmede ergonomie en unieke mechaniek. Dit heb ik in mijn carriere nog niet eerder gezien.

dr. d. pieters / AMC